Les 3 Natuurkinderen in Batavenland

Jacob van Lennep

Jacob was een Nederlands schrijver, taalkundige en politicus die leefde van 1802-1868 Hij studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en was daarnaast erg geïnteresseerd in de letteren, kunst en geschiedenis. leefde in een periode waarin mensen een grote belangstelling hadden gekregen voor het nationale verleden, dus het verleden van het vaderland: Nederland. Als schrijver probeerde Jacob hier op in te springen en aan mee te werken door het beschrijven van de vaderlandse geschiedenis. Zijn werk Voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland uit 1865 is hier een voorbeeld van. Met een levendige schrijfwijze probeerde de geschiedenis van Nederland tot leven te laten komen, in tegenstelling tot de saaie geschiedenisboeken die er op scholen werden gebruikt.
 
Interesse in het nationale verleden en de voorouders kan gezien worden als een vorm van nationalisme, een soort van nationaal bewustzijn. Men voelt zich door taal, gewoontes, een vlag en het volkslied als inwoners sterk met elkaar verbonden. De vaderlandse geschiedenis kun je hier ook aan toevoegen.

stelt zich op als een echte schoolmeester. Hij legt uit waar Nederland ligt, hoe het land aan zijn naam komt en hoe de natuurlijke gesteldheid van Nederland is. Hij vertelt ook waaróm de kinderen dit allemaal moeten leren, hoewel – dat zei ook al – Nederland een klein land is: ze hebben het nodig om ‘nuttige leden der maatschappij te worden’. Ze moeten zich daartoe ontwikkelen. Wat dat betreft zitten ze in hetzelfde stadium als hun voorouders, de Batavieren, die zich immers ook van alles eigen moesten maken. Bovendien zullen de lessen over hun vaderland bij de kinderen ‘liefde verwekken tot dat land, en dankbaarheid aan God’.
 
Wanneer je de tekst van de terzijde over ‘’(1) vergelijkt met alle gegevens die je verstrekt, dan zal het je opvallen dat Batavieren alles ‘mee’ hebben. Negentiende-eeuwse Nederlandse kinderen boffen maar met zulke geweldige voorouders! Wanneer zij aan hen een voorbeeld nemen, kan het nauwelijks meer misgaan, dan worden ze óók zulke moedige, eerlijke, hardwerkende mensen. Dan kan de maatschappij trots op hen zijn. Maar… Batavieren zijn nog in het primitieve stadium, vooral omdat ze de ware God niet kennen. Dit tweede kenmerk van Batavierenkinderen wordt in alle geciteerde boeken breed uitgemeten.

 

Opdracht 3

Schrijf van het fragment van Van Lennep alle informatie op over omgeving en uiterlijk, die erop wijst dat in de negentiende-eeuwse visie Batavieren bevoorrechte mensen waren. Vergelijk die met de informatie uit Van Linschoten.

(1802-1868) Jacob van Lennep was een Nederlands schrijver, taalkundige en politicus. Hij schreef ook voor kinderen. Een van zijn werken is Voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland (1865). (zie ook les 3: terzijde ‘Jacob van Lennep’)
(1802-1868) Jacob van Lennep was een Nederlands schrijver, taalkundige en politicus. Hij schreef ook voor kinderen. Een van zijn werken is Voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland (1865). (zie ook les 3: terzijde ‘Jacob van Lennep’)
(1802-1868) Jacob van Lennep was een Nederlands schrijver, taalkundige en politicus. Hij schreef ook voor kinderen. Een van zijn werken is Voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland (1865). (zie ook les 3: terzijde ‘Jacob van Lennep’)
(1802-1868) Jacob van Lennep was een Nederlands schrijver, taalkundige en politicus. Hij schreef ook voor kinderen. Een van zijn werken is Voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland (1865). (zie ook les 3: terzijde ‘Jacob van Lennep’)
(1802-1868) Jacob van Lennep was een Nederlands schrijver, taalkundige en politicus. Hij schreef ook voor kinderen. Een van zijn werken is Voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland (1865). (zie ook les 3: terzijde ‘Jacob van Lennep’)
(1838-?) Johannes Hendrikus van Linschoten was onderwijzer. Hij schreef onder andere Beknopte verhalen uit de geschiedenis des vaderlands in 36 lessen (1865).
Onderscheid maken tussen mensen op basis van hun ras. In de rassenleer zijn bepaalde mensenrassen minderwaardig ten opzichte van andere rassen. (zie ook les 3: terzijdes ‘Rassenleer’ 1 en 2)
(1802-1868) Jacob van Lennep was een Nederlands schrijver, taalkundige en politicus. Hij schreef ook voor kinderen. Een van zijn werken is Voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland (1865). (zie ook les 3: terzijde ‘Jacob van Lennep’)