Het Batavenproject

Ware Bataven – een lessenserie over de manier waarop historische teksten de Nederlandse identiteit gevormd hebben

Oude teksten vertellen iets over vroeger: hoe werd er geleefd, wat dacht men, wat vond men leuk, leerzaam of interessant? In de loop van de Nederlandse geschiedenis hebben die teksten meer gedaan dan lezers iets leren en vermaken. Die teksten hebben lezers ook een idee gegeven over wie zij waren. Teksten over Bataven hadden die rol bijvoorbeeld: de mythe over de stoere Bataaf die weerstand bood aan de Romeinen – dezelfde rol die Asterix en Obelix in het stripverhaal spelen – gaven Nederlanders in de loop der eeuwen het idee dat ze trots konden zijn op hun afhankelijkheid, stoerheid en trots. Met andere woorden: de Bataven gaven de Nederlandse lezer een identiteit. In Ware Bataven leer je om welke teksten het gaat, en hoe die teksten Nederland en de Nederlanders vormden. Al werkende aan deze lessen leer je ook iets over jezelf. Want wat geeft ons tegenwoordig identiteit als Nederlander? Maakt de mythe van de Bataaf daar nog onderdeel van uit?

 

Het Batavenproject is onderdeel van het afstudeerproject van drie studenten aan de Universiteit Utrecht. In de periode van oktober 2011 tot mei 2012 heeft Ineke van Gelder (masterstudent Nederlandse taal en cultuur en leerkracht in het basisonderwijs) de lessen samengesteld. Zij is hierin bijgestaan door Jolien Brussen (masterstudent Middeleeuwen en Renaissancestudies) en Matti Gortemaker (masterstudent Middeleeuwen en Renaissancestudies). Dr. Feike Dietz heeft het project begeleid.
 
Voor de originele teksten is dankbaar gebruik gemaakt van recente edities. Er is veel inspiratie gehaald uit de edities De Hollandsche natie (Nijmegen 2009) van Lotte Jensen en Geeraerdt van Velsen en Baeto (Amsterdam 2005) van Henk Duits.