Tijdsbalk

Hier kun je alle jaartallen vinden die in de les genoemd zijn. De jaartallen zijn verschillend van kleur; elke les heeft zijn eigen kleur. Les 1 is oranje, les 2 is paars, les 3 is geel, les 4 is bruin en les 5 is blauw.

 

ca. 50-12 voor Chr. Men vermoedt dat de verhuizing van de Batavieren vanuit Hessen (Duitsland) naar het westen, de Betuwe, in deze jaren heeft plaatsgevonden. Tacitus noemde dit gebied, tussen Rijn, Maas en Waal, ‘Het eiland der Batavieren’:

69-70 De Bataafse opstand tegen de Romeinen vindt plaats onder leiding van de Bataaf Julius Civilis.

ca. 1360 Het humanisme ontstaat in Italië.

1450 De geschiedenis zoals beschreven door Tacitus is lange tijd vergeten, totdat in dit jaar zijn hele Germania werd terug gevonden en andere delen van zijn teksten.

ca. 1500 Het humanisme krijgt in de Nederlanden een plaats, door onder andere Erasmus.

1516-1556 Karel V is landsheer van alle Nederlandse gewesten.

1517 Het personage ‘Baeto’ wordt voor het eerst in de literatuur geïntroduceerd door Cornelius Aurelius.

1517 Martin Luther presenteert zijn 95 stellingen

1519-1556 Karel V is nu ook keizer van het Heilige Roomse Rijk.

1541 De schrijver Geldenhouwer schrijft ook over een ‘Baeto’-personage, maar dan genaamd ‘Battus’.

1554-1558 Fillips II, de zoon en opvolger van Karel V, is koning van Spanje.

1568 Het begin van de Opstand tegen de Spaanse bezetter. Ook wel de Tachtigjarige Oorlog genoemd.

1585-1625 Prins Maurits is de stadhouder van de Republiek.

1609 Het begin van het Twaalfjarig Bestand, de wapenstilstand ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.

1617 P.C. Hooft schrijft het toneelstuk Baeto.

1618 Prins Maurits pleegt een staatsgreep en neemt de macht in de Republiek over.

1619 Prins Maurits laat Johan van Oldenbarnevelt onthoofden.

1621 Het einde van het Twaalfjarig Bestand.

1626 Het toneelstuk Baeto wordt voor het eerst opgevoerd.

1629 Het VOC-schip genaamd ‘De Batavier’ vergaat voor de Australische westkust, op weg naar Batavia (Nederlands-Indië). Een replica staat nu op de Bataviawerf in Lelystad.

1638 De eerste schouwburg van Amsterdam wordt geopend.

1648 Het einde van de Tachtigjarige Oorlog. Deze oorlog werd beëindigd met de Vrede van Münster, een verdrag tussen de Republiek en Spanje.,

1650-1672 Een eerste stadhouderloze periode ten tijde van de Republiek.

1702-1747 Een tweede stadhouderloze periode ten tijde van de Republiek.

1747 Willem IV wordt de eerste stadhouder van álle provincies in de Nederlanden.

1775-1783 De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Deze oorlog wordt door Joan Derk van der Capellen aangehaald in zijn pamflet.

1780 De Vierde Engelse oorlog breekt uit.

1781 Joan Derk van der Capellen schrijft het pamflet, getiteld Aan het Volk van Nederland, dat op de nacht van 25 op 26 september door heel Nederland wordt verspreid.

1781-1782 Een hoogleraar uit Utrecht, Van Goens, richt een nieuw tijdschrift op, getiteld De Ouderwetschen Patriot.

1784 Joan Derk van der Capellen, de schrijver van het pamflet Aan het Volk van Nederland, overlijdt op 43-jarige leeftijd.

1787 De koning van Pruisen bemoeit zich met de conflicten tussen de patriotten en de orangisten, omdat zijn zuster Wilhelmina (op dat moment de vrouw van een Nederlandse stadhouder) door de patriotten was beledigd.

1795 De Franse troepen en het Vreemdelingenlegioen (dat bestond uit verbannen patriotten) belegeren Nederlandse steden en nemen het heft in handen. De Bataafse Republiek ontstaat.

1806 De Bataafse Republiek wordt vanaf nu het Koninkrijk Holland genoemd.

1810 Nederland is geen zelfstandig koninkrijk meer, maar ingelijfd bij de Frankrijk, met keizer Napoleon aan het hoofd.

1812 Frederik Helmers schrijft een lofdicht over het eiland van de Batavieren, getiteld De Hollandsche Natie.

1813 Helmers zou worden gearresteerd wegens zijn anti-Franse uitlatingen in zijn laatste werk, maar hij is dan al overleden.

1865 Van Lennep schrijft Voonaamste geschiedenissen van Noord-Nederland.

1865 Van Linschoten schrijft Beknopte verhalen uit de geschiedenis des vaderlands in 36 lessen.

1870 E. Gerder schrijft Erix en Fella.

1898 P. Louwerse schrijft Alfer en Wala.

1901 Van Rye en Houbolt schrijven Odo, de Batavenknaap. 

1905 E.J. Blekkink schrijft Verax, de jonge Bataaf.

1989 Annie M.G. Schmidt schrijft Tante Patent.

2011 Nasrdin Dchar ontvangt een Gouden Kalf voor zijn rol in de film ‘Rabat’.