Les 1 Batavieren in beeld

Opdracht 9

In 1951 werd het Cocktail Trio opgericht, een muziekgroep die populair werd, vooral met het lied uit 1961: Batje vier. Ze kwamen ermee op de vijfde plaats van de Nederlandse hitparade. Sommige radiozenders wilden het niet uitzenden, omdat ze vonden dat met het lied reclame voor bier werd gemaakt. Luister naar het eerste couplet van het lied op You Tube. Welke rol spelen de Batavieren volgens dit lied in onze geschiedenis?

Opdracht 10

In 1974 schreef Eli Asser een ironisch lied over Batavieren. Welke clichés over Batavieren zie je erin? Hoe loopt de strijd tussen de Batavieren en de Romeinen af?

Opdracht 11

Lees de beschrijving van het ‘Batavierenspel’. Welk beeld van de Batavier komt daarin naar voren? Onderbouw je antwoord met argumenten.

Opdracht 12

Multatuli geeft in Max Havelaar aan een van zijn hoofdpersonen de naam ‘Batavus Droogstoppel’. In de digitale literatuurgeschiedenis staat dat je uit diens voornaam al kunt afleiden dat hij ‘een echte afstammeling van de Batavieren is’. Lees deze tekst en benoem vervolgens op welke eigenschappen er gedoeld wordt.

Opdracht 13

Hier wordt uitgelegd waarom men er in de zeventiende eeuw voor koos om een belangrijke hoofdstad en een VOC-schip naar de Batavieren te noemen. Vertel in je eigen woorden welke argumenten men hiervoor had.