Les 1 Batavieren in beeld

Batavieren van de zestiende tot de twintigste eeuw – in teksten

De geschiedenis die heeft opgeschreven is eeuwenlang vergeten. Maar halverwege de veertiende eeuw, aan het eind van de middeleeuwen, vond men delen van zijn teksten terug. In 1450 zelfs zijn hele Germania. Dat gebeurde op het moment dat de mensen onder invloed van het belangstelling kregen voor klassieke verhalen, en gingen nadenken over zichzelf en hun geschiedenis. De net uitgevonden werd gebruikt om de oude verhalen opnieuw te verspreiden.

 

’ werk werd gelezen door mensen die niet meer de vorsten centraal stelden, maar die juist zochten naar de wortels van het volk. Zestiende-eeuwse geleerden namen aan dat de Batavieren uit vrijheidsliefde in opstand waren gekomen. Zij wezen daarom, met in de hand, deze Batavieren aan als de voorouders van de ‘Hollanders’. Het waren natuurlijk niet de onbeschaafde, in berenvellen geklede woestelingen zoals de Batavier in Tante Patent, want van zulke mensen wil je niet afstammen. ‘Onze voorouders’ waren mannen zoals de zestiende-eeuwers hen wensten: heldhaftig in de strijd, vrijheidslievend in het bestuur en trouw in het huwelijk. Zó kwamen ze in de toenmalige geschiedenisboeken terecht, die vele malen herdrukt werden – want dat was met de inmiddels mogelijk.

(ca. 56-117) Publius Cornelius Tacitus was een Romeinse historicus, schrijver en redenaar. Hij schreef de Germania en de Historiën. Hij wordt in de geschiedenis gezien als grootste historicus van Rome.
Tegenwoordig is het humanisme een levensbeschouwing die de mens in plaats van God centraal stelt. Ten tijde van de renaissance waren de humanisten een groep intellectuelen die teruggrepen op de idealen uit de klassieke oudheid, de tijd van de oude Grieken en Romeinen. (zie ook les 5: humanist)
Omstreeks 1450 wordt de boekdrukpers uitgevonden. Geschriften kunnen vanaf deze periode vermenigvuldigd worden door middel van een drukpers. Voorheen werden boeken handgeschreven en door overschrijven gekopieerd. Door de opkomst van de boekdrukkunst ontstaat er een grotere verspreiding van geschriften, doordat werken in grotere oplagen gedrukt kunnen worden.
(ca. 56-117) Publius Cornelius Tacitus was een Romeinse historicus, schrijver en redenaar. Hij schreef de Germania en de Historiën. Hij wordt in de geschiedenis gezien als grootste historicus van Rome.
(ca. 56-117) Publius Cornelius Tacitus was een Romeinse historicus, schrijver en redenaar. Hij schreef de Germania en de Historiën. Hij wordt in de geschiedenis gezien als grootste historicus van Rome.
Omstreeks 1450 wordt de boekdrukpers uitgevonden. Geschriften kunnen vanaf deze periode vermenigvuldigd worden door middel van een drukpers. Voorheen wer­den boeken handgeschreven en door overschrijven gekopieerd. Door de opkomst van de boekdrukkunst ontstaat er een grotere verspreiding van geschriften, doordat werken in grote­re oplagen gedrukt kunnen worden.