Les 1 Batavieren in beeld

De oudste Batavieren – Tacitus

Vrijwel alle oorspronkelijke informatie over Batavieren komt uit twee boeken, Historiën en Germania, van de Romeinse schrijver Publius Cornelius (ca. 56-117). In Germania geeft hij een beschrijving van het Bataafse volk:

De dapperste van al deze Germaanse volken zijn de Bataven. […] Oorspronkelijk een volksstam van de Chatten, zijn zij ten gevolge van innerlijke twisten naar deze streken overgestoken, waar zij een deel werden van het Romeinse rijk. Hun erestelling en het uiterlijk merkteken van de oude bondgenoot­schap bestaat nog: zij worden niet vernederd door cijnsplicht en geen staatsinkomensinner perst hen uit […].
 
Uit: Tacitus, Germania, 29.

beschrijft een dapper volk, dat verhuisd is naar ‘deze streken’ als gevolg van twisten binnen hun stam. Als bondgenoten van de hoeven ze geen belasting te betalen.

 

Het andere boek, Historiën, is ingedeeld in vijf hoofdstukken en gaat over de jaren 69 en 70 na Christus. Jaren dus, die zelf als tiener heeft meegemaakt. vertelt hoe in die jaren een Bataaf, Julius , een opstand tegen de voorbereidde en leidde. Uit de gegevens van en uit resultaten van onderzoekers kunnen we de volgende feiten over de Batavieren afleiden:
 
Batavieren waren , die na een strijd met een andere Germaanse stam vanuit Duitsland (Hessen) naar het westen waren getrokken, naar het gebied tussen Rijn, Maas en Waal, de Betuwe dus. Men vermoedt dat die verhuizing plaatsvond tussen 50 en 12 voor Christus. noemt hun nieuwe woongebied ‘het eiland der Bataven’.
 
In het gebied dat nu Nederland heet woonden behalve de Batavieren nog andere Germaanse stammen: de Kananefaten (ook wel Kaninefaten genoemd; de spelling wisselt), de Friezen, de Tubanten of Chamaven, de Menapiërs en de Frisiavonen. De Batavieren waren boeren. Op de vruchtbare bodem van het rivierengebied verbouwden ze graan. Daarnaast fokten ze paarden en hielden ze koeien, varkens en kippen. Met de paarden reisden ze soms om te handelen.
 

Opdracht 6

Bekijk deze informatie over de Batavieren.
a. Met wie handelden de Batavieren?
b. Welke producten werden verhandeld?
c. Noem van elk van de genoemde stammen hun woongebied.

(ca. 56-117) Publius Cornelius Tacitus was een Romeinse historicus, schrijver en redenaar. Hij schreef de Germania en de Historiën. Hij wordt in de geschiedenis gezien als grootste historicus van Rome.
(ca. 56-117) Publius Cornelius Tacitus was een Romeinse historicus, schrijver en redenaar. Hij schreef de Germania en de Historiën. Hij wordt in de geschiedenis gezien als grootste historicus van Rome.
De Romeinen waren heersers in onze streken van 200 voor Chr. tot 400 na Chr. (zie ook les 3: Romeinse beschaving)
(ca. 56-117) Publius Cornelius Tacitus was een Romeinse historicus, schrijver en redenaar. Hij schreef de Germania en de Historiën. Hij wordt in de geschiedenis gezien als grootste historicus van Rome.
(ca. 56-117) Publius Cornelius Tacitus was een Romeinse historicus, schrijver en redenaar. Hij schreef de Germania en de Historiën. Hij wordt in de geschiedenis gezien als grootste historicus van Rome.
(25-?) Gaius Julius Civilis leidde de opstand van de Bataven tegen de Romeinen in de jaren 69 en 70. De kennis die we over Civilis hebben, komt uit de Historiën van de historicus Tacitus.
De Romeinen waren heersers in onze streken van 200 voor Chr. tot 400 na Chr. (zie ook les 3: Romeinse beschaving)
(ca. 56-117) Publius Cornelius Tacitus was een Romeinse historicus, schrijver en redenaar. Hij schreef de Germania en de Historiën. Hij wordt in de geschiedenis gezien als grootste historicus van Rome.
Verzamelnaam voor een groot aantal volksstammen in Europa. De Germanen bewoonden een gebied dat zich uitstrekte van de Rijn (westen) tot voorbij de Wisła (oosten) en van de Donau (zuiden) tot Scandinavië (noorden). De Romeinen noemden dit hele gebied ‘Germania’, het land van de Germanen.
(ca. 56-117) Publius Cornelius Tacitus was een Romeinse historicus, schrijver en redenaar. Hij schreef de Germania en de Historiën. Hij wordt in de geschiedenis gezien als grootste historicus van Rome.