Les 5 De Bataafse stamvader

Het was een heel bijzonder visioen, dat Baeto kreeg. Precies op de grens tussen het oude bekende land en het nieuwe onbekende, het zekere verleden en de onzekere toekomst, verschijnt de geest van zijn dode vrouw om bemoedigende woorden tot hem te spreken. Ze zegt hem dat hij niet bij de pakken moet neerzitten, maar op weg moet gaan naar het land tussen Rijn, Maas en Oceaan, waar hem een kroon te wachten staat en waar hij een nieuw volk zal stichten. Hij zal dus de stichter en koning worden van dit nieuwe volk, dat eeuwen zal blijven bestaan: Bataven, later Hollanders. Zij zullen uitmunten, zowel in oorlogstijd als in tijden van vrede, ze zullen over de hele aarde beroemd zijn. Daarom moet Baeto niet langer aarzelen, hij moet de grens achter zich laten!

 

Opdracht 1

Aurelius was ervan overtuigd dat het gebied waar Baeto met zijn gevolg zou gaan wonen in de buurt van Leiden lag. Geldenhouwer was het niet met Aurelius eens. ‘Het eiland der Bataven’ lag in de buurt van het huidige Nijmegen. Hooft had Geldenhouwer ook gelezen, daarom schrijft hij in regel 1432: ‘Met hun geburen’.
Leg uit hoe het komt dat Aurelius dacht dat het woongebied van de Batavieren in de omgeving van Leiden lag. Raadpleeg daarvoor de aanwijzingen van Rycheldin uit scène 2. Neem eventueel de kaart van Nederland erbij.

Opdracht 2

Tegenwoordig moeten schrijvers vooral origineel zijn. Gebruik maken van teksten van anderen wordt al snel ‘plagiaat’ genoemd. In de zeventiende eeuw was daarvan geen sprake: het was juist de kunst om schrijvers uit de klassieke oudheid te imiteren.
Zoek bij minimaal drie zeventiende-eeuwse schrijvers een voorbeeld van een werk, dat is geïnspireerd door een klassieke schrijver – je ziet het vaak al aan de titel.
Tip: Je kunt gebruik maken van literatuurgeschiedenis.nl om namen van schrijvers en hun werken te vinden.