Les 4 Batavieren in stijl

De inhoud van ‘Lof van het eiland der Batavieren’

had een missie. Hij wilde bewerkstelligen dat iedere Nederlander Nederland zou ‘beminnen’ en zijn voorouders zou eren. Om dat te bereiken moest hij zijn lezers natuurlijk overtuigend laten zien waaróm Nederland zo’n geweldig land was en wat er nou zo bijzonder was aan die voorouders. Daarom ging hij, in zijn woorden, ‘den lof der Hollandsche natie bezingen’.
 
Dat deed hij in de bundel De Hollandsche natie met zes ‘’, waarin aspecten van het Nederlanderschap en de Nederlandse geschiedenis worden belicht – de ‘voortreffelijke voorvaderen’, hun moed en hun heldendaden, de handel, de wetenschap en de kunst. ’ onderwerpkeuze laat zien, dat hij déze aspecten het belangrijkste en waarschijnlijk ook het meest representatief vindt.
 
Hoewel het ‘eiland der Batavieren’ in Nederland wordt gesitueerd, dat heb je in les 1 kunnen lezen, vindt dat het bezingen van de Batavieren niet past binnen de die hij voor zijn bundel had bedacht. Het ging immers om de Hóllandse natie en de Batavieren werden door ’ genoemd. Geen Nederlanders dus, maar Duitsers! Daardoor kwam hij in een dilemma. Want deze Germanen werden wél beschouwd als de eerste inwoners van het land! loste dit probleem op door ze in een ‘’ op te nemen en op die manier tóch ‘hulde aan dezen grond, en aan deszelfs oudste bewoners’ te brengen’.

(1767-1813) Jan Frederik Helmers was een Nederlands dichter en rijk zakenman. In zijn gedichten uitte hij bewondering voor de renaissance. Zijn gedicht De Hollandsche natie uit 1812 bracht hem in problemen met de Franse bezetter.
Onderdelen van een groot episch dichtwerk. Je kunt een ‘zang’ ook wel een afdeling van een dichtwerk noemen.
(1767-1813) Jan Frederik Helmers was een Nederlands dichter en rijk zakenman. In zijn gedichten uitte hij bewondering voor de renaissance. Zijn gedicht De Hollandsche natie uit 1812 bracht hem in problemen met de Franse bezetter.
(1767-1813) Jan Frederik Helmers was een Nederlands dichter en rijk zakenman. In zijn gedichten uitte hij bewondering voor de renaissance. Zijn gedicht De Hollandsche natie uit 1812 bracht hem in problemen met de Franse bezetter.
Onderdelen van een groot episch dichtwerk. Je kunt een ‘zang’ ook wel een afdeling van een dichtwerk noemen.
(ca. 56-117) Publius Cornelius Tacitus was een Romeinse historicus, schrijver en redenaar. Hij schreef de Germania en de Historiën. Hij wordt in de geschiedenis gezien als grootste historicus van Rome.
Verzamelnaam voor een groot aantal volkstammen in Europa. De Germanen bewoonden een gebied dat zich uitstrekte van de Rijn (westen) tot voorbij de Wisła (oosten) en van de Donau (zuiden) tot Scandinavië (noorden). De Romeinen noemden dit hele gebied ‘Germania’, het land van de Germanen.
(1767-1813) Jan Frederik Helmers was een Nederlands dichter en rijk zakenman. In zijn gedichten uitte hij bewondering voor de renaissance. Zijn gedicht De Hollandsche natie uit 1812 bracht hem in problemen met de Franse bezetter.
Een inleidende zang aan het begin van een lyrisch dichtwerk. Een dichtwerk bestaat uit meerdere zangen waaraan de voorzang vooraf gaat.