Les 2 De ideale Bataafse staat

Batavieren als voorbeeld

In Aan het volk van Nederland begint Van der Capellen met een geschiedenisles over de vroegste bewoners van het land dat wij nu Nederland noemen: de Batavieren. Zij dienen als voorbeeld van hoe ‘wij’ met elkaar ons land moeten besturen. De Batavieren waren een vrij volk, in tegenstelling tot Van der Capellen en zijn medeburgers, ‘wij’. Omdat ze zich realiseerden hoe belangrijk hun vrijheid was, hielden de Batavieren zelf het heft in handen: ze kozen democratisch hun eigen leiders uit goed gekwalificeerde kandidaten. Die waren uitgesproken dapper, wijs en deugdzaam, én kwamen uit de eigen gelederen – dat hield in dat ze sterk waren in oorlogvoeren. Bij gebleken ongeschiktheid kon een leider worden afgezet.
 

Opdracht 2

In Aan het Volk van Nederland worden de kwaliteiten genoemd van een goede leider. Schrijf ze onder elkaar en zet ernaast de ‘anti-kwaliteit’. Kun je zeggen dat Van der Capellen die ‘anti-kwaliteiten’ toeschrijft aan de leiders van het Volk van Nederland? Beargumenteer je antwoord door gebruik te maken van de informatie uit de toelichting.

Opdracht 3

Bekijk het zelfportret-met-de-hoed (de bovenrand van de hoed bestaat uit de woorden ‘reconnais-toi’) uit 1915 van de Franse dichter Apollinaire. Kies tussen opdracht a. en b.
a. Maak een vergelijkbaar portret van jezelf, waarin je jezelf voorstelt mét je nationaliteit. Bedenk welke elementen daar voor jou per se in voor moeten komen.
b. Maak een vergelijkbaar portret van een Batavier, zoals die door Van der Capellen aan ons is voorgesteld.