Les 2 De ideale Bataafse staat

Opdracht 5

Bekijk deze clip over de patriotten en de canon van de Nederlandse geschiedenis. Aan het eind van het filmpje worden vragen gesteld: het algemeen belang en het individueel belang worden tegenover elkaar gezet, er wordt gevraagd waar we als Nederlanders verantwoordelijk voor zijn en hoe we ervoor zouden kunnen zorgen dat iedereen zich meer verantwoordelijk gaat voelen. Verplaats je in Van der Capellen en geef zíjn antwoord op deze vragen. Maak gebruik van de gegevens uit deze les en uit die van de clip.

Opdracht 6

Joan Derk van der Capellen tot den Pol hoort bij de patriotten. Zoals uit de tekst van zijn pamflet blijkt, eigenen de patriotten zich de Bataafse voorouders toe, omdat Bataven evenals de patriotten voorvechters van de vrijheid waren. Schrijf een vergelijkbare tekst vanuit de positie van een orangist, waarbij óók de Batavieren het lichtend voorbeeld zijn.

Opdracht 7

Zoek op internet of in boeken verschillende voorbeelden van pamfletten. Spotprenten in tijdschriften zou je ook kunnen opvatten als pamflet. Onderzoek of je de verschillende boodschappen van je verzameling kunt verwoorden. Ontwerp nu zelf een pamflet, waarin jij je ongenoegen uit over een situatie in Nederland of op school, óf waarin je medestanders oproept om je te helpen om een bepaalde situatie te veranderen.

Opdracht 8

Het pamflet van Van der Capellen heeft een duidelijk betogend karakter. Probeer je in te beelden dat je leeft in 1781. Zou je het eens zijn met Van der Capellen? Geef aan waarom wel of waarom niet. Onderbouw je antwoord met enkele fragmenten uit het pamflet.

Opdracht 9

Van der Capellen kon vroeger niet zijn vrienden en kennissen via een Facebook-event of een sms’je optrommelen met de vraag om te helpen bij de verspreiding van de pamfletten. Bedenk hoe hij dit zou hebben aangepakt.